Skip navigation

Õigusalased märkused / andmekaitse

Seis: november 2020

Eberspächeril on hea meel, et külastate meie veebilehte ning tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.

I. Andmekaitse

1. Teave andmetöötluse kohta meie veebilehe külastamise ajal
Töötleme isikuandmeid, mis tekivad meie veebilehe külastuse ajal või mille te meile edastate, kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.

Meie veebilehte saab külastada ka ilma isikuandmeid esitamata. Isikuandmeid kogutakse vaid juhul, kui see on tehniliselt vajalik meie veebilehe kasutamiseks või kui kasutate meie veebilehel pakutavaid funktsioone, näiteks kontaktivorme. Isikuandmeid kogutakse sellisel juhul selleks, et võimaldada soovitud funktsioonide kasutamist.

Kui te külastate meie veebilehte, salvestame oma veebiserverisse tavaliselt IP-aadressi, mille on määranud teie internetiteenusepakkuja, veebilehe, mille kaudu te meid külastasite, alamlehed, mida te meie veebilehel külastate, allalaadimised, kasutatava brauseri, otsingusõnad ning kuupäeva ja kellaaja. Neid andmeid säilitatakse kolm kuud. Kasutame neid andmeid selleks, et tuvastada ja kõrvaldada võimalikke turvariske või veebilehe opereerimise tõrkeid. Selle andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille alusel on andmete töötlemine lubatud õigustatud huvi korral. Meie õigustatud huvi on veebilehe funktsioonide tagamine ning küberrünnakute varane tuvastamine ja tõrjumine. 

Kogume teie andmeid ka siis, kui võtate meiega ühendust veebilehel oleva kontaktivormi kaudu või muul viisil. Kui kontaktivormiga seoses pole teisiti öeldud, kasutame neid andmeid ainult teie päringule vastamiseks ning tehniliseks halduseks. Kohustuslikud andmed on vastavalt märgistatud. Teilt võidakse paluda muude isikuandmete edastamist. Need andmed on vabatahtlikud ja me kasutame neid ainult teie päringu käsitlemiseks. Kontaktivormi kaudu esitatud andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kui andmeid on vaja lepingu ettevalmistamiseks või täitmiseks.

2. Teave küpsiste ja nendega võrreldavate tehnoloogiate kasutamise kohta
Selleks, et meie veebilehel oleks võimalik teatud tehniliselt vajalikke funktsioone kasutada, meie pakutava sisu kasutamist jälgida ning veebilehte pidevalt optimeerida ja teie soovidele vastavat sisu pakkuda, kasutab Eberspächer küpsiseid. Küpsised on väiksed tekstifailid, mille veebileht salvestab teie kõvakettale. Küpsised ei tekita teie arvutile mingit kahju, need ei käivita programme ega sisalda viiruseid. Küpsiste asemel võidakse kasutada ka nn loenduspiksleid või sarnaseid levinud tehnoloogiaid, mis on mõeldud kasutajate või nende tehtud toimingutega seotud info (vahe)salvestamiseks. Te saate küpsiste salvestamise oma arvutis igal ajal oma brauseri seadete kaudu keelata. Selleks vaadake oma brauseri sätteid või abifunktsiooni. Veebilehe toimimine võib sellisel juhul olla piiratud. Eberspächer kasutab küpsiseid erineval otstarbel. Küpsised on loetletud allpool.

Tehniliselt vajalikud küpsised.
Nende küpsiste peamine eesmärk on võimaldada veebilehe funktsioonide kasutamist, nt säilitada vormidele sisestatud andmeid (nt kontaktvorm) või juhtida info kuvamist (nt küpsistega nõustumise riba). Tehniliselt vajalike küpsistega seoses toimuva andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Tehniliselt vajalike küpsiste keelamist ei pakuta.

Analüüsiküpsised.
Ülejäänud küpsised on mõeldud veebilehe kasutamise analüüsimiseks statistika eesmärgil. Nende abil saame teada näiteks seda, milline sisu on meie veebilehel kasutajate jaoks eriti asjakohane ja milliste lõppseadmete kaudu veebilehte külastatakse. Nii saame oma veebilehte kasutajate jaoks huvitavamaks muuta. Kasutatava brauseri ja lõppseadmete kohta saadud info võimaldab meil veebilehe kujundust olulisemate brauseritüüpide jaoks kohandada. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Analüüsiküpsistega seoses toimuva andmetöötluse õiguslik alus on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Oma nõusoleku saate tühistada, kui avate küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut.

Turundusküpsised.
Kasutame küpsiseid reklaami ja turunduse jaoks, et võimaldada isikupärastatud reklaamide kuvamist ning näidata teile ka teistel veebilehtedel (nt Google ja Facebook) reklaame meie toodete ja pakkumiste kohta, mille vastu te olete meie veebilehel huvi tundnud või mis sobivad kokku sisuga, mis võib olla teie jaoks huvitav. Meie sisu isikupärastatud reklaamimisel kasutatakse üldist infot meie veebilehe kasutajate võimalike huvide ja teiste huviliste kohta, kelle kohta koguvad infot kolmandad isikud teistel veebilehtedel (nn taasturundus). See info salvestatakse küpsiseidentifikaatorite all. Teie isikut ei tuvastata, vaid äratundmine toimub ainult teie poolt kasutatavate lõppseadmete järgi. Pärast küpsiste kustutamist lõpeb ka reklaamisisu isikupärastamine. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Turundusküpsistega seoses toimuva andmetöötluse õiguslik alus on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Oma nõusoleku saate tühistada, kui avate küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut.

Juhime tähelepanu sellele, et meie veebilehe mõnel alamlehel võivad olla ka küpsiseid, mis ei ole seotud Eberspächeriga. Kui külastate lehekülgi, mille sisu pakuvad kolmandad isikud (nt Youtube, issuu jms), võivad need kolmandad sisupakkujad salvestada küpsiseid. Eberspächer ei mõjuta nende küpsiste kasutamist ega oma küpsiste talitluslaadi tõttu neile juurdepääsu, sest küpsistele juurdepääs on võimalik ainult sellel, kes need algselt lõi. Lisateavet saate vaadata seotud kolmandate isikute veebilehtedelt.

Teave küpsiste kohta

Lisateave üksikute küpsiste kohta

Google Tag Manager
Kasutame Google Tag Manageri teenust, mida pakub Euroopa majandusruumis, Šveitsis ja Liechtensteinis asuvale kasutajale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google) ja kõigile teistele kasutajatele Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Tag Manageri abil saame hallata oma veebilehtedel kasutatavaid tööriistu ja väliseid teenuseid ning kasutada nn silte. Silt on koodielement, mis salvestatakse veebilehe lähteteksti, et juhtida näiteks seda, millised lehe- ja teenuseelemendid ning tööriistad millises järjekorras aktiveeritakse ja laaditakse. Google Tag Manager ise isikuandmeid ei kogu. See tööriist aktiveerib teised sildid, mis teatud tingimustes andmeid koguvad ja mida selles andmekaitsedeklaratsioonis täpsemalt kirjeldatakse. Tag Manageri kohta saate täpsemat teavet ka Google’i infos Tag Manageri kohta. Tag Manageri kasutamine on tehniliselt vajalik.

Usercentrics
Kasutame ettevõtte Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 München (edaspidi: Usercentrics) tööriista, mille abil kuvatakse küpsistega nõustumise riba ja salvestatakse, hallatakse ja dokumenteeritakse teie valitud küpsiseid. Seoses Usercentricsiga kasutatakse küpsist, mille abil salvestatakse teie küpsiste seadistused Eberspächeri veebilehe kohta. Usercentricsi kasutamine on tehniliselt vajalik.

Google reCAPTCHA
Meie veebileht kasutab Google reCAPTCHA teenust, mida pakub Euroopa majandusruumis ja Šveitsis asuvale kasutajale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, ja kõigile teistele kasutajatele Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (koos: Google). Google reCAPTCHA on mõeldud infotehnoloogilise turvalisuse ja  meie veebilehtede stabiilsuse tagamiseks ning väärkasutamise takistamiseks ja sellega välditakse automatiseeritud tarkvara (nn botid) kuritahtlikke tegevusi veebilehel, s.t et kontrollitakse, kas tehtud sisestuskanded pärinevad tõepoolest inimeselt. Selle kindlaks tegemiseks töödeldakse andmeid, nagu sissetulevad lingid (lehekülje aadress, millelt külastaja tuli), IP-aadress, brauseriakna hetkvõtted, kasutaja sisestuslaad ja brauseri ning selle seadete tehniline teave. Lisaks loeb Google teiste Google’i teenuste küpsiseid. Kui te ei soovi vastendada teavet oma Google’i kontoga, peate enne sellise lehekülje kuvamist, kus oleme kasutanud Google reCAPTCHA-t, logima oma Google’i kontolt välja. Nimetatud andmed saadetakse Google’ile krüpteeritult. reCAPTCHA kasutamist analüüsitakse staatiliselt, teie andmeid ei kasutata Google’i sõnul isikupärastatud reklaami tegemiseks. Google reCAPTCHA kasutamine on tehniliselt vajalik. Sellistel juhtudel, kui isikuandmeid edastatakse USA-le või teistele kolmandatele riikidele, rakendatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti b, et tagada lepingu täitmine teiega või võimaldada lepingueelsete meetmete kohaldamine. Lisateavet selle kohta leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist ja Google’i kasutustingimustest.

Google Analytics
Meie veebileht kasutab Google Analyticsi veebianalüüsi teenust, mida pakub Euroopa majandusruumis, Šveitsis ja Liechtensteinis asuvale kasutajale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google) ja kõigile teistele kasutajatele Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (edaspidi: Google). Google Analytics kasutab 38-kuulise kehtivusajaga küpsiseid, et koguda teie juurdepääsuandmeid meie veebilehe külastamisel. Google koondab juurdepääsuandmed meie volitusel pseudonüümidega kasutajaprofiilideks ning edastab need USA-s asuvasse Google’i serverisse. Eelnevalt muudetakse teie IP-aadress anonüümseks. Seetõttu pole meil võimalik kindlaks määrata, millised kasutajaprofiilid millistele kasutajatele kuuluvad. Seega pole meil võimalik Google’i poolt kogutud andmete põhjal tuvastada ega kindlaks määrata, kuidas te meie veebilehte kasutate. Juhuks, kui seejuures edastatakse erandjuhul isikuandmeid USA-sse, on Google’iga sõlmitud leping Euroopa andmekaitseraamistikuga seoses. Erandjuhtudel võib väljaspool Euroopat toimuva andmetöötluse käigus juhtuda, et ELi kodanike õigusi ei saa järgida täielikult või üldse mitte, näiteks kui andmeid koguvad ja analüüsivad USA julgeolekuasutused. Andmeid edastatakse USAsse ainult siis, kui see on meie küpsiste kasutamise teavitusega kokku lepitud. Te saate oma nõusolekust igal hetkel loobuda, inaktiveerides Google’i veebianalüüsi küpsisteseadistuste kaudu.

Google kasutab küpsiste kaudu kogutud teavet meie volitusel selleks, et meie veebilehe kasutust hinnata, koostada aruandeid veebilehel toimuva tegevuse kohta ning et osutada meile täiendavaid veebilehe ja interneti kasutusega seotud teenuseid. Lisateavet selle kohta leiate ka Google Analyticsi andmekaitsedeklaratsioonist.

Mõlemad Google Analyticsiga seotud küpsised on analüüsiküpsised. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Saate Google’i-poolse veebianalüüsi igal ajal inaktiveerida, kui avate küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut. Lisaks on teil järgmised võimalused.

  • Teil on võimalik oma brauserit nii seadistada, et see blokeerib Google Analyticsi küpsised.
  • Te saate Google’i reklaamisätteid muuta.

Google Ads Conversion Tracking
Lisaks kasutame Google’i analüüsiteenust Google Ads Conversion Tracking. Selle käigus luuakse teie arvutis Google Adsi küpsis (konversiooniküpsis) juhul, kui jõuate meie veebilehele Google’i reklaami kaudu. Need küpsised muutuvad kehtetuks 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isikutuvastuseks. Kui külastate meie teatud lehekülgi ning küpsis pole veel aegunud, saame meie ning Google tuvastada, et keegi on reklaami klõpsanud ja sel moel meie lehele edasi suunatud. Iga Adsi klient saab oma küpsise. Küpsiseid ei saa seetõttu Adsi kliendi poolt jälgida. Konversiooniküpsise abil saadud teabe alusel koostatakse konversioonistatistikat nendele Adsi klientidele, kes on valinud konversioonijälgimise. Adsi kliendid saavad teada kasutajate koguarvu, kes on reklaamil klõpsanud ja konversioonijälgimise märksõnaga tähistatud leheküljele edasi suunatud. Nad ei saa aga teavet, mille abil saaks kasutaja isikut tuvastada.

Google Ads Conversion Trackinguga seotud küpsised on turundusküpsised. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Saate need küpsised igal ajal inaktiveerida, kui avate küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut. Lisateavet selle kohta leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist.

Google Ads
Kasutame Google’i taasturundamise tehnoloogiat, mille abil näidatakse meie veebilehte külastanud kasutajatele Google’i ja selle partnervõrgustiku lehtedel suunatud reklaami. Reklaame näidatakse küpsiste abil. Tekstifailide abil saab analüüsida kasutajakäitumist veebilehe külastamise ajal ja kasutada seda hiljem suunatud tootesoovituste ning huvidel põhineva reklaami tegemiseks.

Google Adsiga seotud küpsised on turundusküpsised. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Kui te ei soovi huvidel põhinevat reklaami saada, saate need küpsised igal ajal inaktiveerida, avate küpsiste sätted ja muutes seal vastavat valikut, või inaktiveerida küpsiste kasutamise Google’i poolt, avades veebilehe https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternatiivina saate inaktiveerida kolmandate isikute küpsised, valides võrgureklaamialgatuse NAI inaktiveerimislehe (inglise keeles).

Juhime tähelepanu sellele, et Google’il on oma andmekaitsereeglid, mis on meie omadest sõltumatud. Nende reeglite sisu meie mõjutada ei saa ega ka vastuta nende eest. Lisateavet leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist.

Facebooki taasturundus
Kasutame turundamise eesmärgil ettevõtte Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA sotsiaalvõrgustiku Facebook (edaspidi: Facebook) nn konversiooni- ja taasturundussilte (ka Facebooki pikslid). Kasutame Facebooki piksleid selleks, et jälgida Facebooki-reklaamide tõhusust (edaspidi: konversioon) ning et näidata teile huvipakkuvate toodete alusel isikupärastatud reklaami (edaspidi: taasturundamine).

Facebook töötleb selleks andmeid, mida kogutakse meie veebilehtedelt küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Facebook saab seeläbi infot selle kohta, et olete kindla IP-aadressiga lõppseadme kaudu meie veebilehte külastanud. Kui olete liitunud Facebookiga, saab Facebook sõltuvalt teie Facebooki-konto privaatsussätetest seostada meie veebikülastuse teie Facebooki-kontoga ning kasutada seda teavet isikupärastatud Facebooki-reklaami näitamisel.

Facebook võib seoses sellega saadud andmeid edastada analüüsimiseks USA-s asuvasse serverisse ja need seal salvestada. Juhuks, kui seejuures edastatakse isikuandmeid USA-sse, on Facebookiga sõlmitud leping Euroopa andmekaitseraamistikuga seoses. Erandjuhtudel võib väljaspool Euroopat toimuva andmetöötluse käigus juhtuda, et ELi kodanike õigusi ei saa järgida täielikult või üldse mitte, näiteks kui andmeid koguvad ja analüüsivad USA julgeolekuasutused. Andmeid edastatakse USAsse ainult siis, kui see on meie küpsiste kasutamise teavitusega kokku lepitud. Te saate oma nõusolekust igal hetkel loobuda, inaktiveerides Facebook Pixeli veebianalüüsi küpsisteseadistuste kaudu.

Seoses Facebookiga kasutatavad küpsised on turundusküpsised. Kasutame neid küpsiseid ainult siis, kui te sellega nõus olete. Saate Facebooki-poolse andmekogumise igal ajal inaktiveerida, kui avate küpsiste sätted ja muudate seal vastavat valikut. Facebooki-konto omamise korral saate oma kontol teha muid andmete töötlemise seadistusi seoses Facebooki reklaamidega. Selleks minge oma Facebooki-kontol privaatsussätetesse. Muu info andmete töötlemise kohta Facebooki poolt leiate Facebooki andmekaitsepõhimõtetest.

Google Maps
Kasutame oma veebilehtedel Google Mapsi selleks, et geograafilist teavet visuaalselt atraktiivsemalt kuvada ning edasimüüjate leidmise teie jaoks lihtsamaks teha. Google Maps on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, kaarditeenus. Selleks et meie poolt kasutatavat Google’i kaardimaterjali kasutada ja seda teie veebibrauseris kuvada, peab teie veebibrauser looma kontaktilehe avamisel ühenduse Google’i serveriga, mis võib asuda ka USA-s. Google saab selle käigus teabe selle kohta, et teie seadme IP-aadressilt avati meie veebilehe kontaktileht. Töötluse võimaldamiseks USAs küsime oma küpsiste teavituse või kaardifunktsiooni aktiveerimise eel teie nõusolekut. Palun pidage silmas, et väljaspool Euroopat toimuva andmetöötluse käigus võib erandkorras juhtuda, et ELi kodanike õigusi ei saa järgida täielikult või üldse mitte, näiteks kui andmeid koguvad ja analüüsivad USA julgeolekuasutused. Te saate oma nõusolekust igal hetkel loobuda, inaktiveerides Google Mapsi teenuse küpsisteseadistuste kaudu.

Kui teete meie veebilehel edasimüüja otsingut (ka päringunõudes) ja olete samal ajal oma Google’i profiili sisse logitud, saab Google seda otsingut teie Google’i profiiliga siduda. Kui te ei soovi oma Google’i profiiliga sidumist, tuleb teil enne meie kontaktilehel tehtavat otsingut või kaardifunktsiooni lubamist Google’i kontolt välja logida. Google salvestab teie andmeid ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja Google Mapsi isikupärastamise eesmärgil. Google’i-poolsest andmekogumisest saab keelduda. Lisateavet leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist ja Google Mapsi / Google Earthi täiendavatest kasutustingimustest.

3. Nõustumine ja teie andmekaitsealased õigused
Kõiki isikuandmeid, mille olete Eberspächeri veebilehtedel sisestanud, kasutatakse ilma teie eraldi nõusolekuta ainult eesmärgil, milleks te neid olete esitanud (nt pakkumise koostamiseks), aga ka tehniliseks administreerimiseks. Teatud sisestuste korral teavitatakse teid kasutamiseesmärgist ja teilt võidakse paluda edasiseks kasutamiseks nõusolekut. Sellistel juhtudel on andmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie nõusolek on alati vabatahtlik ja te saate selle edasiulatuva mõjuga igal ajal tagasi võtta.

Lisaks võite ka siis, kui olete nõusoleku andnud, oma isiklike andmete kasutamise reklaami või turundus- ja arvamusuuringu eesmärgil igal ajal vaidlustada või paluda teavet salvestatud andmete kohta. Teil on ka igal ajal võimalik meie juures salvestatud isikuandmeid korrigeerida, blokeerida või kustutada. Selleks kirjutage kiri või e-kiri impressumis nimetatud vastutavale üksusele. Juhime teie tähelepanu sellele, et andmeid , mida on vaja täitmata teenuste osutamiseks või meie õiguste teostamiseks ja nõuete esitamiseks, ei kustutada. See kehtib ka andmete kohta, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktide järgi. Sellised andmed esialgu blokeeritakse.

Kui selles deklaratsioonis nimetatud teenusepakkujad töötlevad teie andmeid väljaspool Euroopa Liitu, veendume, et need teenusepakkujad tagavad kas lepingus võetud kohustusena või muul viisil Euroopa Liidu kaitsetasemega samaväärse kaitsetaseme. Impressumis nimetatud kontaktivormi kaudu saate küsida nende garantiide koopia.

Lisaks on teil õigus nõuda meilt elektrooniline koopia nendest andmetest, mida me töötleme lepingu raames või teie nõusoleku alusel (nn andmete ülekantavus).

4. Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused
Eberspächer jätab endale õiguse andmekaitsedeklaratsiooni ilma ette teatamata igal ajal muuta. Selleks soovitame teil tutvuda regulaarselt võimalike muudatustega.

5. Kontakt andmekaitsealaste küsimuste jaoks
Kui teil on küsimusi, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist, võite igal ajal pöörduda oma teabepäringute, ettepanekute või kaebustega meie poole aadressil datenschutz[at]eberspaecher.com. Tegeleme teie päringuga kohe. Teil on ka õigus pöörduda andmekaitseasutuse poole ning kaebus sinna esitada.

Autoriõigused
© 2020 Eberspächer Climate Control Systems GmbH, Esslingen, Saksamaa, kogu sellele veebilehele.

II. Õigusalased märkused veebilehe sisu kohta

1. Kõik õigused kaitstud 
Tekstid, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videod ning nende kujundus Eberspächeri veebilehel on kaitstud autoriõiguse ning teiste intellektuaalomandi õigustega. Selle veebilehe sisu ei tohi ilma Eberspächeri nõusolekuta ärilisel eesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega teha ligipääsetavaks kolmandatele isikutele. Mõned Eberspächeri veebilehed sisaldavad lisaks pilte, mille autoriõigus kuulub kolmandatele isikutele.

Pressifotosid võib kasutada ainult toimetuslikul eesmärgil Eberspächeri kontserni kohta ajakirjandusliku uudiste koostamisel, kasutades allikaviidet „Eberspächer“. Trükkimise ja avaldamise eest sel eesmärgil honorari ei maksta. Sellegipoolest palume trükimeedias avaldamise korral faili koopiat, elektroonilises meedias (internetis) avaldamise korral lühikest teadet. Piltide muuks/äriliseks kasutamiseks on vaja Eberspächeri pressiosakonna eelnevat kirjalikku nõusolekut.

2. Garantiist loobumine
Need veebilehed on koostatud suurima hoolikusega. Sellest hoolimata ei saa Eberspächer tagada vigade täielikku puudumist ja sisalduva teabe täpsust. Sellel veebisaidil olev teave ei anna ühtegi selgesõnalist ega iseenesestmõistetavat garantiid.

3. Ilma litsentsita
Eberspächer soovib teile esitada innovaatilist ja informatiivset veebilehte. Loodame, et teile meeldib see veebileht samamoodi nagu meile. Selles sisalduv vaimne omand, nagu patendid, kaubamärgid ning autoriõigus, on kaitstud. See veebileht ei anna litsentsi Eberspächeri või kolmanda osapoole vaimse omandi kasutamiseks.

4. Lingid
Eberspächer ei saa mõjutada teiste ettevõtete või muude kolmandate isikute veebilehti, millele te meie veebilehe linkide kaudu jõuate, seega ei saa me vastutada sellise sisu eest. Eberspächer taandab end seega selgesõnaliselt lingitud lehtede sisust. Kahju eest, mis tuleneb teiste veebilehtede kasutamisest, vastutavad ainult nende veebilehe pakkujad, millele teid suunati. Seotud ettevõtete veebilehtede sisu eest vastutavad ainult seotud ettevõtted. Kui leiate konkreetses pakkumises, mille link asub meie veebilehel, õigusvastast sisu, inaktiveerime selle lingi kohe, kui te meid sellisest sisust teavitate. Selleks võtke ühendust impressumis nimetatud kontaktandmetel.

5. Tooted ja hinnad
Veebilehel olevate toodete tarne- ja teenuseulatuse andmed, välimus, hinnad, mõõtmed ja kaalud vastavad lehe koostamise ajal kehtinud teadmistele ning põhinevad Saksamaa turu omadustel. Jätame seega selgesõnalise õiguse teha muudatusi. Antud hinnad kehtivad meie lepingupartneritele mittesiduva hinnasoovitusena. Seega tutvuge edasimüüja juures nende kehtivate müügihindade valikuga.

6. Riigispetsiifilised versioonid
Interneti rahvusvahelisest levikust tingituna on nendel lehekülgedel viidatud toodetele või teenustele, mida väljaspool Saksamaad ei ole saadaval või ei ole veel saadaval või mis on saadaval teise nime all ja teistsuguses versioonis. Palun vaadake, kas teie riigis on esindus olemas, ning pöörduge vajaduse korral otse selle poole.